Praktische informatie

Loading...

Handige informatie

TARIEVEN

-Eerste consult €70,-

-Vervolgconsult €45,-

-Vervolgconsult na een jaar €60,-

BETAALMETHODE

-Na elk consult krijgt u een factuur

-De kosten dienen na het consult met de PIN te worden voldaan

VERGOEDINGEN

Of het consult vergoed wordt, kunt u zelf navragen bij uw zorgverzekeraar. De vergoedingen kunnen per jaar wijzigen.

CONSULT

Openingstijden voor consulten zijn op dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, incidenteel ook geopend op andere tijden.

ANNULEREN AFSPRAAK

Kunt u door omstandigheden niet op de gemaakte afspraak komen of wilt u de afspraak annuleren? U kunt kosteloos tot 24 uur van te voren de afspraak telefonisch afbellen of verzetten.

WAARNEMINGEN

Door vakantie, ziekte of andere omstandigheden kan de praktijk gesloten zijn. Als u op dat moment een mail stuurt naar praktijkboone@gmail.com krijgt u een geautomatiseerde mail terug met informatie over de collega’s die mij waarnemen.

BEROEPSVERENIGING NOAG

De beroepsvereniging van Praktijk Boone is de Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers. De beroepsvereniging ziet toe op de registratie, kwaliteit en scholing van de beroepsoefenaars. Op de website van de NOAG vindt u meer informatie.