Praktische informatie

Loading...

Handige informatie

TARIEVEN

-Eerste consult €70,-

-Vervolgconsult €45,-

-Vervolgconsult na een jaar €60,-

BETAALMETHODE

-De kosten dienen na het consult met de PIN te worden voldaan.

VERGOEDINGEN

Of het consult vergoed wordt, kunt u zelf navragen bij uw zorgverzekeraar. De vergoedingen kunnen per jaar wijzigen.

OPENINGSTIJDEN

Bereikbaar: maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Consulten: dinsdag van 9.00 uur tot 17.00 en donderdag van 8.00 uur tot 16.00 uur, incidenteel ook consulten op andere tijden.

ANNULEREN AFSPRAAK

Kunt u door omstandigheden niet op de gemaakte afspraak komen of wilt u de afspraak annuleren? U kunt kosteloos tot 24 uur van te voren de afspraak telefonisch of per e-mail afzeggen of verzetten.

WAARNEMINGEN

Door vakantie, ziekte of andere omstandigheden kan de praktijk gesloten zijn. Als u op dat moment een mail stuurt naar praktijkboone@gmail.com krijgt u een geautomatiseerde mail terug met informatie over de collega’s die mij waarnemen.

BEROEPSVERENIGING NOAG WKKGZ

De beroepsvereniging van Praktijk Boone is de Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers. De beroepsvereniging ziet toe op de registratie, kwaliteit en scholing van de beroepsoefenaars. Op de website van de NOAG vindt u meer informatie.

WKKGZ

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg worden gesteld. Ook Praktijk Boone voldoet aan deze eisen en is geregistreerd bij een onafhankelijke klachten- en geschilleninstantie, het NIBIG.