Home / Praktische info

Handige informatie

OPENINGSTIJDEN

Consulten:

Maandag, dinsdag en donderdag

In de schoolvakanties kunnen de praktijkdagen afwijken

VERGOEDINGEN

Als je aanvullend verzekerd bent, kan je bij je zorgverzekeraar navragen of je consult deels vergoed wordt. De vergoedingen kunnen per jaar wijzigen.

ANNULEREN AFSPRAAK

Kan je door omstandigheden niet op de gemaakte afspraak komen of wil je de afspraak annuleren? Je kunt kosteloos tot 24 uur van te voren de afspraak telefonisch of per e-mail afzeggen of verzetten.

BEROEPSVERENIGING NOAG

De beroepsvereniging van Praktijk Boone is de Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers. De beroepsvereniging ziet toe op de registratie, kwaliteit en scholing van de beroepsoefenaars. Op de website van de NOAG vindt u meer informatie.

WKKGZ

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg worden gesteld. Ook Praktijk Boone voldoet aan deze eisen en is geregistreerd bij een onafhankelijke klachten- en geschilleninstantie, het NIBIG.

PRIVACYVERKLARING

Sinds 25 mei 2018 is de privacywetgeving vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Praktijk Boone gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Als je gebruik maakt van de diensten van Praktijk Boone dan zijn gegevens van u nodig.  De volledige privacyverklaring van Praktijk Boone vind je onderaan op de website.

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?

Contact