Privacy policy

Loading...

Privacybeleid Praktijk Boone

Deze pagina is aangepast in juni 2021

Gebruik van mijn diensten

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend complementair
therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Ik ben mij er van bewust dat u vertrouwen in mij stelt. Ik zie het dan ook als mijn
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Persoonsgegevens die Praktijk Boone verwerkt

Praktijk Boone verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
Praktijk Boone verwerkt:
• Voorletters, voor – en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Beroep

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk Boone verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of
bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze
persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om
toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben

Waarom we gegevens nodig hebben
Praktijk Boone verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur kan worden opgesteld.
• Na uw expliciete toestemming, andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk Boone bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
• Persoonsgegevens, worden 7 jaar bewaard volgens de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst.
• Praktijk Boone bewaard de medische dossiers 20 jaar. Dit is opgelegd door de WGBO.
• Praktijk Boone houdt zich ook aan de bewaartermijn voor de aansprakelijkheidsverzekering die is afgesloten bij Balens. Volgens artikel 5.6.11(c) uit de polisvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering bij Balens moet het dossier gedurende 15 jaar na de laatste behandeling worden bewaard. In geval van behandeling van minderjarigen wordt het dossier minstens gedurende 15 jaar nadat ze meerderjarig, 18 jaar is geworden bewaard.

Communicatie

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten
bewaar. Soms vraag ik naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant
zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar praktijkboone@gmail.com. Praktijk Boone
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Praktijk Boone neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via praktijkboone@gmail.com.