Home / Werkwijze

Bioresonantie

Bioresonantie gaat uit van de wetenschap dat alles om ons heen onafgebroken in beweging is. De bewegingen in elke stof geven bepaalde trillingen af en daardoor ontstaan trillingsfrequenties.  Alles wat leeft, maar ook spullen zoals meubels bestaan uit trillingen. In het menselijk lichaam is ieder orgaan opgebouwd uit cellen met hun eigen trilling. Al deze trillingen van deze cellen bij elkaar genomen, noemen we de totaalfrequentie van dat orgaan. Een zieke cel heeft een andere trilling dan een gezonde cel. Het gevolg is dat een ziek orgaan een andere totaalfrequentie heeft dan een gezond werkend orgaan. De trillingen kunnen buiten het lichaam worden gemeten.

Vergelijkbare voorbeelden die in principe ook een vorm van bioresonantie zijn:

 • ECG (elektrocardiogram): er worden elektroden op armen, benen en rond de hartstreek geplaatst. Na enkele minuten kan men het resultaat beoordelen. ‘Elektrische stroom’ die het hart aanzet tot zijn functies, wordt door de lichaamsweefsels voorgeleid om door de elektronen te worden opgepikt.
 • Stem: de stem wordt in de keel gevormd door het in trilling brengen van twee stembanden waar de lucht van de ademhaling langs gaat. De keelholte dient als klankkast, om de trilling in geluid om te zetten.
 • Trommelvlies: geluid wordt door lucht gedragen, raakt het trommelvlies en brengt dit in trilling. Trillingen worden overgebracht via het middenoor naar het binnenoor. Van elke frequentie, van hoog tot laag, zijn er cellen die gevoelig zijn voor die soort trilling en toonhoogte.

De Vegatest

Bij de Vegatest methode wordt gebruik gemaakt van bioresonantie. De Vegatest werkt als volgt: u houdt de negatieve elektrode in de hand, ik zet de positieve puntelektrode op de binnenkant van de middelvinger. Als ik met de meetpen contact maak met het huidpunt op de middelvinger is het lichaam geschakeld in een stroomcircuit. Een heel klein beetje stroom, een stroompje van 5 microampère, wordt via het vegetatieve zenuwstelsel door het lichaam gevoerd. U wordt in contact gebracht met frequenties van een preparaat (een glazen testbuisje met een stof). Met deze stof wordt gemeten hoe het lichaam op deze stof reageert. Er kan een verkramping van de huid en bindweefsel (Basis Bio Regulatie Systeem) ontstaan. Het Bio Basis Regulatie Systeem is duidelijk en objectief te meten. Deze verkramping kan op de weerstandsmeter van de Vegatest worden gelezen. Tevens wordt met de Vegatest gekeken of een middel goed bij u werkt en of u het middel verdraagt.

Met de Vegatest wordt onder andere gekeken naar:

 • Vermoeidheidsklachten
 • Darmproblemen
 • Hormonale disbalans
 • Spier – en gewrichtsklachten
 • Huidproblemen
 • Intoleranties voor voeding
 • Allergieën
 • Tekorten aan vitaminen, mineralen, vetzuren en aminozuren
 • Een belasting met schimmels, parasieten, virussen en bacteriën
 • Psychologische stress
 • Vergiftigingen door bijv. metalen

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken?

Contact